Vores Handelsbetingelser

Pris

Alle priser er angivet inkl. moms.

 

Tilbud
Skriftlige tilbud er gældende 30 dage fra udskriftdagen og er afgivet ud fra de anførte mængder og dimensioner. Eventuelle afvigelser vil blive aftalt særskilt med hensyn til pris og leveringstid. Alle skriftlige tilbud skal afløses af en skriftlig ordrebekræftelse, forinden endelig aftale kan anses for indgået. Har du i forhandlingen angivet særlige forudsætninger for aftalen, produktet eller i andre henseender, kan disse ikke gøres gældende, medmindre de er anført særskilt i tilbud eller ordrebekræftelse.

 

Teknisk vejledning

Såfremt vi i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af leveringsaftale yder dig teknisk bistand uden særskilt beregning af honorar herfor, er denne bistand alene at betragte som vejledende. Vi påtager os ikke noget ansvar på baggrund heraf. Alle oplysninger, herunder vedrørende teknisk data, kvalitet, dimensioner og vægt, der fremgår af brochurer, kataloger og andet materiale, er kun vejledende.

 

Fragt

De anførte leveringsterminer er oplyst efter vores bedste skøn. 
Du oplyser leveringsadresse og har ansvaret for, at en fuld læsset lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt bæredygtigt underlag. Vi påtager os intet ansvar for kørevejens eventuelle manglende bæreevne og skader afledt deraf. Transportforsikring tegnes kun på din opfordring og regning. Hvis der oplyses forkert leveringsadresse, eller det ikke er muligt at komme frem til leveringsadressen, er vi berettiget til at debitere dig for enhver deraf følgende ekstraomkostning.

Leverings muligheder

 • De fleste leveringer bliver leveret med egen kranbil, dog skal der være kørefaste veje!
 • Små pakker bliver leveret med med GLS
 • Mellem store pakker bliver leveret med fragtmand

Der leveres kun i Danmark. – Ved ikke-brofaste øer kan vi levere til nærmeste havn.

 

Leveringstider med egen kranbil:

Nordjylland – Midtjylland

2-5 arbejdsdage

Sønderjylland – Fyn

5-8 arbejdsdage

Sjælland samt brofaste øer

6-14 arbejdsdage

Leveringstider med fragtbil

Hele danmark, undtagen ikke-brofaste øer

1-2 hverdage

Ikke-brofaste øer

Efter aftaler

Leveringstiden kan variere, efter placeringer i landet og størrelse af ordren, samt hvis der bliver benyttet fragt selskab, er vi afhængige af deres leveringstid.

Ved levering med kranbil ringer vi dagen før vi levere, her giver vi et estimeret tidspunkt vi er på din adresse

 • Hvis der er valgt betaling ved levering skal der være en hjemme.
 • Hvis varen er betalt på forhånd er det ikke nødvendigt at der er en hjemme.

Betalingsmuligheder

Betaling

Webshop

 • Kort betaling
 • overførsel

Betaling ved levering (virker ikke på webshop og kun efter aftale)

 • Kort betaling via betalings terminal
 • Kontant (skal være på beløbet, da det ikke er sikkert chaufføren kan give tilbage)
 • Mobilepay via betalings terminal

Betaling ved lageret i Hadsund

 • Kort betaling via betalings terminal
 • Kontant
 • Mobile pay via betalings terminal

Vi tager ikke kortgebyrer.

Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 

 

Returpolitik

Returnering

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for:

 • Stålplader
 • Inddækninger
 • Tagrender
 • Spraymaling
 • Undertag
 • Taghætter / udluftningshætter

Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: 1.000 – 1.500

 

Ingen fortrydelsesret
Disse aftaler kan ikke fortrydes: 

 

 • Specialvare f.eks (inddækninger efter mål)
 • Stålplader som bliver bestilt i ønsket mål
 • Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
 • Levering af varer, som på grund af deres natur bliver blandet sammen med andre varer ved leveringen, og ikke kan skilles ad igen. 

Varens stand, når du sender den retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler at du returnerer varen i original emballering, for at undgå skader.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Ved retunering tager vi et retuneringsgebyr på 30% af produktetskøbs pris. Dette sker på grund af håndtering af varen når den er tilbageleveret.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

 

Varen sendes til

Produktvej 3, 9560 Hadsund

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse. Kun ved forudgående aftale

 

 

Ændring af en ordre

Ændring af en ordre kan alene ske efter forudgående aftale med os, og såfremt vi vurderer, at produktion af ordren ikke er for fremskreden.

Persondata håndtering

Persondatapolitik 

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

Personoplysningerne registreres hos Profiltech ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på profiltech.dk er Profiltech ApS.   

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: [email protected].   

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte vores kundeservice på:
Mail: [email protected]

Tlf.: +45 60 40 84 64

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr   

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 08-10-18

Imellem virksomheder

Reklamation i B2B-forhold
Såfremt varer eller dele heraf modtages defekte med produktionsfejl, materialefejl eller eventuel mangelfuld bearbejdning, yder vi i en 12 måneders periode erstatning, dog maksimalt varens fakturerede pris. Alternativt foretager vi omlevering eller reparation af varen efter eget skøn. Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Vi kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, herunder driftstab, avancetab, tidstab, om montage etc., herunder også følgeskader på andre bygningsdele eller installationer. Reklamation over eventuelle mangler skal fremsættes skriftlig inden 8 dage efter modtagelse af varen. I bearbejdet tyndstål vil der på grund af materialets egenskaber være mulighed for utilsigtede spændinger, som ikke er reklamationsberettiget. Vi er alene ansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

 

Force majeure
Vi er til enhver tid uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af købsaftale som skyldes force majeure som for eksempel strejke eller lockout, manglende kvalificeret arbejdskraft, krig, optøjer, blokader, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandør, manglende brændsel eller drivkraft, sammenbrud i produktionsanlæg eller nogen anden årsag, der ligger udenfor vores kontrol. Du er ikke berettiget til at ophæve købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art for driftstab eller lignende.

 

Byggevareleveranceklausul – B2B
For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark sker leveringen med følgende byggeleverance-klausul, der er formuleret af Boligministeriets Byggestyrelse:

”Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med Køber.”

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med dig eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Reklamation og fortrydelse

Fortrydelsesret 

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i samme køb, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Består købet af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtager det sidste parti eller den sidste del.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til [email protected] eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

 

Fortrydelse af en del af købet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

 

Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. 
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  

 

Varen sendes til:

Produktvej 3, 9560 Hadsund

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse. Kun ved forudgående aftale

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Profiltech.dk

Adresse Produktvej 3

Postnr. 9560 By Hadsund

E-mail: [email protected]

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)